صفحه شخصی علی اخوان مهدوی   
 
نام و نام خانوادگی: علی اخوان مهدوی
استان: گلستان - شهرستان: گرگان
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: یک
شغل:  کارمند
شماره نظام مهندسی:  37-300-00238
تاریخ عضویت:  1389/08/20
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
52   نظر / همه نظرات